Bilder från Stockholms Skolors Veteranförenings 35-årsjubileum den 7 nov 2014 på Fjärilshuset