Stockholms Skolors Veteranförening
Stockholms Skolors Veteranförening

Styrelse och funktionärer 2016-2017
Organisationsnummer 802012-0773

Ordförande Johnny Dahlin 91 51 82 0702-90 89 98
1:a vice ordförande Marianne Sjöström 648 10 69 0703-46 10 69
2:a vice ordförande Eva Eklund 624 33 35 0736-64 61 06
Sekreterare Rigmor Hällsjö 93 66 01 0733-19 58 59
Kassör Annette Howing 0703-29 02 47
Ledamot Bertil Bucht 716 76 67 0708-111430
Ledamot Olov Eriksson 643 88 05 0739-80 69 15
Ledamot Agneta Forslund 0707-41 70 86
Ledamot Agneta Lydig 773 44 43 0704-42 83 70
Ledamot Per-Gunnar Mossberg 755 77 69 0708-74 93 13
Ledamot Lisbeth Sundström 16 60 46 0735 39 74 63
Ledamot Solveig Tenninge 716 49 83 0739-46 05 88
Ledamot Lars Wassenius 550 314 12 0702-21 15 06
Revisor Eila Karlberg 39 59 18 0703-52 46 03
Revisor Riitta Wennberg 27 81 36 0709-66 30 32
Revisorssuppleant Marie Nehlmark 0722-52 02 62
Valberedning, sammankallande Annette Gustavsson 97 47 19 0709-16 60 99
Valberedning Martta Eklund 739 08 11 0703-29 85 18
Valberedning Bengt Palmlöf 89 20 10 0704-22 80 67
Hedersmedlem Kerstin Niklasson 86 36 95 0704-69 37 61
Hedersmedlem Kerstin Thörnvall 571 510 92 0762-42 16 32
Hedersmedlem Marianne Widstrand 531 772 74
Plusgirokonton mm
Medlemsavgifter plusgiro 490 44 14 - 2
Övriga inbetalningar bankgiro 288-7412
Organisationsnummer 80 20 12 - 0773


Startsidan

Uppdaterad 2016-07-14
Kontakter: Kansliet | Webbansvarig | Tel 08-508 322 55 med telefonsvarare.
Adress: Stockholms Skolors Veteranförening, Box 22 049, 104 22 Stockholm